New Page 2
prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik
Leta 2008 je doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2001 je zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor. S svojimi znanstvenimi in strokovnimi razpravami ter članki posega zlasti na področje javne uprave, upravnega prava, lokalne samouprave, finančnega prava in javnih financ, javnih služb ter sistemov fiskalne decentralizacije z regionalnim razvojem. Svoja dela objavlja v znanstvenih in strokovnih revijah in je avtor oz. soavtor več znanstvenih in strokovnih monografij s področja javne uprave, lokalne samouprave, javnih služb in fiskalne decentralizacije. Kot sodelavec in nosilec je sodeloval pri več mednarodnih raziskovalnih nalogah predvsem s področja javne uprave za EU, Svet Evrope, OSCE, Open Society Institute Budapest, USAID, KIPRED idr. V Sloveniji je nosilec več aplikativnih projektov s področja lokalne samouprave in regionalnega razvoja. S svojimi prispevki je sodeloval na posvetih in konferencah v Franciji, Italiji, Srbiji, Sloveniji, na Hrvaškem, na Kosovu, v ZDA. Aktiven je tudi na področju razvoja znanstvene publicistike, saj je bil v letih 2008 do 2011 odgovorni urednik, od leta 2014 pa glavni urednik revije Lex localis - Revije za lokalno samoupravo, v letih 2010 in 2011 glavni urednik Zbornika Pravne fakultete Univerze v Mariboru, od leta 2016 je predstojnik Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru in je odgovorni urednik kataloga "Pristojnosti slovenskih občin" in odgovorni urednik "Uradnega glasila slovenskih občin".
Kontakt: tel. 02 250 04 58, 031 687 788, epošta: info@lex-localis.info