New Page 2
Objave v Uradnem glasilu slovenskih občin
Strošek objave:

0,29 EUR/vrstico (v ceno ni vključen 22% DDV). Ena vrstica objave obsega polovico vrstice A4 formata, pisave Arial, font 9 pt. Stran obsega 71 vrstic. Stroški uradne objave na stran znašajo 20,59 EUR (v ceno ni vključen 22% DDV) oz. stroški na stran A4 formata 41,18 EUR (v ceno ni vključen 22% DDV).

Opomba:

V ceno objave je vključena objava splošnega akta in drugih objav občine (uradne objave) v Uradnem glasilu slovenskih občin in objava splošnega akta in drugih objav občine na svetovnem spletu v Katalogu informacij javnega značaja občine v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Založnik: Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor
Smetanova ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija
tel. 02 250 04 58, faks 02 250 04 59
epošta:
info@lex-localis.info