New Page 2
Varovanje podatkov
Osebni in drugi podatki uporabnikov, ki jih Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor pridobi na podlagi ali v zvezi z uporabo portala Lex localis, predstavljajo podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in/ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz naslova naročništva oziroma v zvezi z uporabo portala. Tako zbrani podatki so poslovna skrivnost Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor. Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor je dolžan varovati osebne in druge podatke uporabnikov v skladu z zakonom.