New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Šalovci za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Šalovci v času uradnih ur osebno (ponedeljek, torek, četrtek od 7.00 do 15.00 ure, sreda od 7.00 do 17.00 ure, petek od 7.00 do 13.00 ure), po telefonu (02 559 80 50) ali e-pošti: info@salovci.si.