New Page 2
Portal Lex localis

Po sklenitvi pogodbe o naročništvu poravna naročnik vsak mesec naročnino za uporabo portala Lex localis. Na podlagi sklenjene pogodbe o naročništvu pridobi naročnik uporabniško ime in geslo za dostop do Portala Lex localis.

 
Cenik uporabe vseh vsebin portala Lex localis
Mesečna naročnina: 96,80 EUR*
Uporaba nad obsegom:

po vrednosti dokumenta / po vrednosti svetovalne ure

 
Cenik uporabe eKomentarjev
Mesečna naročnina: 35,60 EUR*
Uporaba nad obsegom:

po vrednosti eKomentarja / po vrednosti svetovalne ure

 
Vrednost dokumenta / eKomentarja / informacije v EUR
Osnutek splošnega akta občine: 1,78 EUR* / po členu z obrazložitvijo
Osnutek posamičnega akta občine: 1,78 EUR* / po členu z obrazložitvijo
Vpogled v eKomentar: 3,56 EUR* / po členu z obrazložitvijo
Osnutek akta poslovaja občine: 1,78 EUR* / po členu z obrazložitvijo
Članek: 3,92 EUR* / po članku
Spletni sestanek: 153,00 EUR* / po svetovalni uri
Odgovor na zastavljeno vprašanje: 153,00 EUR* / po svetovalni uri
Vpogled v odgovore: 22,40 EUR* / po odgovoru
 * V ceno ni vračunan 22% DDV