New Page 2

Dejavnosti Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor

 

Glavne dejavnosti Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor so:

  • pravno in ekonomsko svetovanje,

  • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,

  • izobraževanje,

  • izdajanje knjig,

  • izdajanje revij in periodike ter drugo založništvo.