New Page 1
Webinar (spletni seminar):

Skupnost občin Slovenije - Webinar za občine

Naslov predavanja:

organizacija spletnih srečanj

Predavatelja:

doc. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik,

Datum:

ponedeljek, 30. marec 2020

Največje število udeležencev:

100

Čas trajanja:

60 minut

Cena:

/

Prijava:

(prijave na povezavi zbiramo do ponedeljka 30. marca 2020 do 9.00 ure)

na vrh

Udeleženci webinarja lahko predavatelju predhodno zastavijo vprašanja in predlagajo teme za razpravo (info@skupnostobcin.si). Udeležencem bo tekom webinarja omogočeno aktivno sodelovanje z zastavljanjem vprašanj pisno oziroma ustno in neposredna vključitev v razpravo.

Za sodelovanje pri izvedbi webinarja potrebujejo udeleženci strojno opremo (računalnik z mikrofonom in zvočniki ter spletno kamero (ni obvezno)) z dostopom do interneta. Z