New Page 2
Začetek naročništva
 
Naročništvo se začne z veljavno sklenjeno pogodbo o naročništvu ter dodeljenim uporabniškim imenom in geslom naročniku.
Datum začetka naročništva je določen v pogodbi o naročništvu in se zaradi dodelitve uporabniškega imena in gesla lahko razlikuje od dneva začetka uporabe portala Lex localis.
Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor se zavezuje, da bo naročniku dodelil uporabiško ime in geslo ter mu oboje poslal s priporočeno pošto po prejemu pravilno izpolnjene in s strani naročnika podpisane pogodbe o naročništvu.
Naročnik bo začetek uporabe Portala Lex localis praviloma omogočen naslednji dan po dnevu, ko mu je Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor s priporočeno pošto odposlal obvestilo o dodelitvi uporabniškega imena in gesla.