New Page 2
Seznam občin

V Uradnem glasilu slovenskih občin, ki izhaja od leta 2005, objavljajo uradne objave naslednje slovenske občine:

 1. Občina Apače,
 2. Občina Beltinci,
 3. Občina Bled,
 4. Občina Bloke,
 5. Občina Brda,
 6. Občina Cankova,
 7. Občina Cerklje na Gorenjskem,
 8. Občina Cerkvenjak,
 9. Občina Cirkulane,
 10. Občina Črenšovci,
 11. Občina Črna na Koroškem,
 12. Občine Destrnik,
 13. Občina Divača,
 14. Občina Duplek,
 15. Občina Gorišnica,
 16. Občina Gorje,
 17. Občina Gornji Grad,
 18. Občina Gornja Radgona,
 19. Občina Gornji Petrovci,
 20. Občina Hajdina,
 21. Občina Hoče-Slivnica,
 22. Občina Juršinci,
 23. Občina Kidričevo,
 24. Občina Kobilje,
 25. Občina Križevci,
 26. Občina Ljutomer,
 27. Občina Lovrenc na Pohorju,
 28. Občina Majšperk,
 29. Občina Makole,
 30. Občina Markovci,
 31. Občina Mirna Peč,
 32. Občina Mislinja,
 33. Občina Mozirje,
 34. Občina Naklo,
 35. Občina Nazarje,
 36. Občina Oplotnica,
 37. Občina Ormož,
 38. Občina Pesnica,
 39. Občina Podlehnik,
 40. Občina Poljčane,
 41. Občina Prevalje,
 42. Občina Radenci,
 43. Občina Ravne na Koroškem,
 44. Občina Rogašovci
 45. Občina Ruše,
 46. Občina Slovenska Bistrica,
 47. Občina Šalovci,
 48. Občina Šenčur,
 49. Občina Škofja Loka,
 50. Občina Velika Polana,
 51. Občina Veržej,
 52. Občina Videm,
 53. Občina Vitanje,
 54. Občina Vojnik,
 55. Občina Zavrč,
 56. Občina Zreče,
 57. Občina Žetale,
 58. Občina Žiri.