New Page 2
Plačilo upravne takse

Upravne takse se plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki jih določa taksna tarifa Zakona o upravnih taksah /ZUT/. Upravno takso se lahko poravna z univerzalnim plačilnim nalogom ali preko spletne banke na transakcijski račun SI56 0140 7607 0309 107, pod sklic 11 77062-7111002, namen plačila: plačilo upravne takse. Upravno takso za plačilo turistične takse se lahko poravna z univerzalnim plačilnim nalogom ali preko spletne banke na transakcijski račun SI56 0140 7607 3206 206, pod sklic 19 66614198-07129, namen plačila: plačilo turistične takse.