New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Ljutomer za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Ljutomer v času uradnih ur osebno (ponedeljek, torek od 8.00 do 15.00 ure, sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure, petek od 8.00 do 13.00 ure), po telefonu (02 584 90 44) ali e-pošti: obcina.ljutomer@ljutomer.si.