New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Komen za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Komen v času uradnih ur osebno (ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure, sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 15.00 do 17.00 ure, petek od 8.00 do 12.00 ure), po telefonu (05 7310 450) ali e-pošti: obcina@komen.si.