New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Gornji Petrovci za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Gornji Petrovci v času uradnih ur osebno (ponedeljek od 7.30 do 14.30 ure, sreda od 7.30 do 15.30 ure, petek od 7.30 do 13.30 ure), po telefonu (02 556 90 00) ali e-pošti: obcinagp@gornji petrovci.si.