New Page 2

Priprava splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine

Sodelavci Inštituta Vam ponujamo celosten pregled in oceno ustreznosti občinskih splošnih aktov (npr. statutov, poslovnikov občinskega sveta, odlokov, pravilnikov itn.) in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine. Na podlagi strokovnega pregleda dokumentov Vam lahko oblikujemo pisno recenzijo, v kateri Vam bomo:

  • podali mnenje o potrebnih spremembah in dopolnitvah aktov ter morebitnih nepravilnostih in

  • izdelali potrebne spremembe oz. dopolnitve aktov in pogodb oziroma

  • izdelali osnutke splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine in jih predstavili na organih občine.

Pri reviziji splošnih aktov Vam bosta svetovala:

izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik, tel. 02 250 04 58, gsm: 031 687 788, epošta: info@lex-localis.info.

prof. dr. Žan Jan Oplotnik, tel. 02 250 04 58, gsm: 040 247 866, epošta: zan.oplotnik@um.si.