New Page 1

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/

Zaprti del

Statut občine (29., 64. člen ZLS)

Poslovnik občinskega sveta občine (36. člen ZLS)

Poslovnik nadzornega odbora občine (32. člen ZLS)

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (49. člen ZLS)

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave (49.a člen ZLS)

Odlok o ustanovitvi (skupnega) organa občinskega pravobranilstva (61. člen ZLS)

 

Pogoji uporabe