New Page 2
Obračunavanje dokumentov
 
Vrednost posamezne vrste dokumenta oziroma informacije je določena v EUR in je razvidna iz veljavnega cenika. Obračunavajo se izključno dokumenti in informacije, navedeni v ceniku, ki niso prosto dostopni in se nahajajo v zaprtem delu Portala Lex localis.
Uporabniku, ki dostopa do zaprtega dela portala Lex localis, je omogočen neposreden vpogled v porabo in sicer na Portalu Lex localis.