New Page 2
Obveznosti Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor
Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor si ves čas prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov in storitev na portalu Lex localis. Odgovornost Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. storitev je v celoti izključena. Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor ne jamči za točnost oz. ustreznost podatkov in drugih storitev na portalu.