New Page 2
Primeri iz prakse

 

Na Portalu Lex localis je objavljenih več kot 46.000 primerov splošnih in posamičnih aktov občine ter aktov poslovanja občine, ki izhajajo iz prakse več kot 100 slovenskih občin. Vsi primeri iz prakse so vsebinsko urejeni v katalogih informacij javnega značaja in prosto dostopni (iskalnik).