New Page 2
Plačilo upravne takse

Upravne takse se plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki jih določa taksna tarifa Zakona o upravnih taksah /ZUT/. Upravno takso se lahko poravna z univerzalnim plačilnim nalogom ali preko spletne banke na transakcijski račun SI 56 0110 0454 0309 103, pod sklic 11 75531-7111002-2016, namen plačila: plačilo upravne takse.