New Page 1
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/

Zaprti del

Vzorci aktov občinskega sveta

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva (11. člen ZJZP)

Odlok o načinu izvajanja javno-zasebnega partnerstva (11. člen ZJZP)

Ocena ekonomske izvedljivosti projekta (31. člen ZJZP)

Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva (32. člen ZJZP)

Akt (odlok) o javno-zasebnem partnerstvu (36. člen ZJZP)

Sklep o imenovanju strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja (52. člen ZJZP)

Sklep o zamenjavi predsednika ali člana strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva (52. člen ZJZP)

Sklep o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva (56. člen ZJZP)

Sklep o podaljšanju roka trajanja javno-zasebnega partnerstva (71. člen ZJZP)

Soglasje za prenos posebnih in izključnih pravic na tretje osebe (74. člen ZJZP)

Odlok o ustanovitvi projektnega podjetja (126. člen ZJZP)

 

Vzorci aktov župana

Sklep o odkupu predmetov za izvedbo javno-zasebnega partnerstva od promotorja (35. členZJZP)

Javni razpis za izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva (42., 48., 49., 50., 51. člen ZJZP)

Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu (68. člen ZJZP)

Obvestilo ministrstvu, pristojnemu za finance o sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu (70. člen ZJZP)

Pogodba o koncesiji gradenj (82. člen ZJZP)

Javni razpis za sklenitev statusnega javno-zasebnega partnerstva (104. člen ZJZP)

Pogodba o statusnem javno-zasebnem partnerstvu (126. člen ZJZP)

 

Vzorci aktov občinske uprave

Odločba o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva (57. člen ZJZP)

 

Pogoji uporabe