New Page 2
Postanite naročnik Portala Lex localis

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.

 

Portal Lex localis, ki obsega največjo zbirko pravnih informacij s področja lokalne samouprave in javne uprave, javnih financ, javnih naročil in javnih služb v Sloveniji ponuja uporabnikom:
  • dostop do kataloga "Pristojnosti slovenskih občin" z več kot 900 vzorci splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine z obrazložitvami po členih (primer);
  • dostop do več kot 52.000 primerov splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine, ki so jih izdale in objavile slovenske občine;
  • dostop do več kot 800 strokovnih in znanstvenih člankov, knjig, delovnih zvezkov in študij s področja lokalne samouprave in javne uprave, javnih financ, javnih naročil in javnih služb;
  • dostop do mnenj, ekspertiz in stališč Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor, ki so jih izdelali sodelavci inštituta od leta 1994 do danes;
  • dostop do spletnih seminarjev (webinarjev), ki jih organizira Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor s sodelavci.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo po epošti: info@lex-localis.info oz. na telefonski številki 02 250 04 58 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro.