Splošni pogoji poslovanja  
Naročanje

Naročila sprejemamo:
- v spletni založbi: www.lex-localis.info
- po e-pošti: info@lex-localis.info
- po faksu: 02/250 04 59 (naročilnica)
- po pošti: Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor, Smetanova ulica 30, 2000 Maribor

 
Pravne osebe morajo pri nakupu navesti naslednje podatke: naziv/firma, poslovni naslov in sedež, davčno številko, matično številko, ime kontaktne osebe in telefonsko številko (naročilnica).
 
Potrdilo o naročilu
Naročilo bo shranjeno na papirju in v elektronski obliki na sedežu Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Naročniku je potrdilo o naročilu na ogled na sedežu Inštiuta, kopijo pa lahko naročnik prejme po pošti ali elektronski pošti.
 
Cene
Cene so v evrih in veljajo od 1.1.2013 do spremembe cenika oziroma do razprodaje zalog. Cene so nepreklicne in veljajo samo v primeru naročila preko spleta na dan naročila. Vse cene knjig vključujejo davek na dodano vrednost.
 
Način plačila
Pravne osebe plačajo po prejemu računa. Posamezniki in pravne osebe lahko plačajo naročene knjige s kreditnimi karticami (eurocard, visa) preko sistema PayPal.
 
Varnost podatkov
Občutljivi podatki (kot je številka kreditne kartice in drugi podatki) so varovani v skladu s splošnimi pogoji PayPal.
 
Dostava
Naročeno knjigo vam bomo dostavili po pošti v treh do osmih delovnih dneh po naročilu oziroma izidu knjige. Za naročila preko spleta kupcem iz Slovenije ne zaračunamo stroškov dostave. Za naročila preko spleta na naslove v tujini zaračunamo poštnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.
 
Vračila
Če želi naročnik iz kakršnega koli razloga odstopiti od naročila, lahko v osmih dneh to pisno sporoči na naš naslov ali po e-pošti info@lex-localis.info. Osemdnevni rok začne teči dan po prejemu knjige.
Če naročnik odstopi od naročila mora knjige v nepoškodovane vrniti na naslov Inštituta v osmih dneh po poslanem sporočilu, da odstopa od naročila. Vrnitev prejetih knjig v roku za odstop od naročila se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
Če naročnik vrnete prevzete knjige, mu kupnino vrnemo takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v petnajstih dneh po prejemu odstopa od pogodbe oziroma po prejemu vrnjenega blaga.
Blago lahko vrnete osebno ali po pošti na naslov: Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor, Smetanova ulica 30, 2000 Maribor vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro.
 
Reklamacije in vračila
Naročnik lahko reklamacijo uveljavlja v petnajstih dneh od prejema poškodovanega blaga. Naročeno poškodovano in nerabljeno blago mora naročnik vrniti na naslov Inštituta v petnajstih dneh od datuma prejema blaga.
 
Varovanje osebnih podatkov
Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor se zavezuje, da bo skrbno varoval podatke naročnika. Podatki naročnika se uporabljajo za izvedbo nakupa in drugo komunikacijo ter pošiljanje informativnega gradiva.
 
Drugi pogoji
Za zamujena plačila je Inštitut upravičen zaračunati stroške opominjanja in izterjave ter zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila. Za druge pravice in obveznosti se uporabljajo veljavna zakonska določila. Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. Če spora ni možno doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.