New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Šenčur za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Šenčur v času uradnih ur osebno (ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure, sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure, petek od 8.00 do 12.00 ure), po telefonu (04 251 91 00) ali e-pošti: obcina@sencur.si.