New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Ruše za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Ruše v času uradnih ur osebno (ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure, sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.30 do 16.30 ure, petek od 8.00 do 12.00 ure), po telefonu (02 669 06 40) ali e-pošti: urad.zupana@ruse.si.