New Page 2
Uradno glasilo slovenskih občin

V Uradnem glasilu slovenskih občin, ki izhaja od leta 2005 po načelu enotne izdaje, objavlja uradne objave 57 slovenskih občin. Posamezna številka ima isto skupno letno zaporedno številko, datum izdaje in tekoče letno oštevilčenje strani. Uradna izdaja Uradnega glasila slovenskih občin je elektronska izdaja, ki je brezplačno dostopna na spletni strani www.lex-localis.info. Na željo naročnika pa je zagotovljen natis elektronske izdaje glasila. Uradno glasilo slovenskih občin izhaja praviloma vsak petek oziroma po potrebi. Odgovorni urednik je prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik.