New Page 1

Pristojnosti občine po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/

Odprti del

1. Javno-zasebno partnerstvo

1. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

pogoji uporabe