New Page 2

 

Informacije javne značaja
Sodelavci Inštituta vam ponujamo celovito in strokovno pomoč pri izdelavi kataloga informacij javnega značaja ter pomoč pri tekočem izvajanju obveznosti po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/. Inštitut je izdelal kataloge za več kot 100 slovenskih občin, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih zavezancev (povezava).
Dokumente objavljamo v polnem besedilu s spremnimi podatki (datum sprejema, datum objave, datum začetka veljavnosti, alt. datum prenehanja veljavnosti, spremembe in dopolnitve predpisa, veljavno besedilo predpisa).
Strokovni sodelavci Vam bomo pomagali pri zbiranju, urejanju in pripravi vsebin, ki ste jih dolžni posredovati v svetovni splet. Tako Vam bomo pripravili neuradna prečiščena besedila veljavnih predpisov povezana z državnim registrom predpisov na spletu, vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje in druge informacije javnega značaja. Vsa omenjena besedila pa Vam obogatimo s povezavami na polna besedila sprememb in dopolnitev. Rok izdelave kataloga informacij javnega značaja je 30 dni od prejema naročila.
Kontakt: izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik, direktor; tel: 02 250 04 58, epošta: info@lex-localis.info, od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro.