New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Križevci za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Križevci v času uradnih ur osebno (ponedeljek, torek od 8.00 do 15.00 ure, sreda od 8.00 do 16.00 ure, petek od 8.00 do 14.00 ure), po telefonu (02 584 40 40) ali e-pošti: info@obcina-krizevci.si.