New Page 2
Neregistriran uporabnik

Neregistriran uporabnik je vsak uporabnik, ki se ni registriral ali sklenil naročništva. Neomejeno lahko dostopa do vseh odprtih/neplačljivih vsebin Portala Lex localis, v plačljivem/zaprtem delu pa je njegov dostop omejen na osnovni vpogled v vsebine.

 
Poskusni uporabnik

Za informativno seznanitev z vsebinami portala Lex localis omogočamo časovno in po obsegu omejeno brezplačno poskusno uporabo vsebin Portala Lex localis. Za pridobitev poskusnega gesla izpolnite obrazec vlogo za poskusno uporabo.

 
Naročnik
Naročništvo omogoča uporabniku časovno in vsebinsko neomejen dostop do vseh vsebin Portala Lex localis v skladu s splošnimi pogoji in pogodbo o naročništvu. Za uporabo portala se plačuje mesečna naročnina. Uporaba nad obsegom vključenim v mesečno naročnino se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom.