New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Moravske Toplice za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Moravske Toplice v času uradnih ur osebno (ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 14.30 ure, sreda od 7.30 do 15.30 ure, petek od 7.30 do 13.30 ure), po telefonu (02 538 15 00) ali e-pošti: obcina@moravske-toplice.si.