New Page 2
Grega Horvat, univ. dipl. pravnik
Leta 2014 je z odliko diplomiral na Pravni Fakulteti v Mariboru s področja javne uprave na temo Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja v pomurski regiji in si pridobil strokovni naziv univerzitetni diplomirani pravnik. V času študija se je, tudi na najvišji ravni, ukvarjal z odbojko. Je direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor in je zadolžen za vzdrževanje kataloga informacij javnega značaja občin ter pravno svetovanje občinam. Glavna področja njegovega dela so javna uprava, upravno pravo, lokalna samouprava in upravni postopki v občinah.
Kontakt: tel. 02 250 04 58, epošta: direktor@lex-localis.info