New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Rogašovci za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Rogašovci v času uradnih ur osebno (ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure, sreda od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure, petek od 8.00 do 13.00 ure), po telefonu (02 558 88 10) ali e-pošti: obcina.rogasovci@siol.net.