New Page 2

Področja raziskovanja Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor

 

Temeljna področja raziskovanja dejavnosti Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor so:

  • javna uprava in lokalna samouprava,

  • lokalne gospodarske in negospodarske javne službe,

  • javna naročila in javne finance,

  • javno-zasebno partnerstvo,

  • informacije javnega značaja,

  • sistem javnih uslužbencev,

  • varstvo okolja in trajnostni razvoj.