New Page 1

Upravni postopki v javnih zavodih

Odprti del

1. Upravno pravo

1. Upravni postopek in upravne takse

1.1 Zakon o upravnih taksah /ZUT/

Pristojnosti direktorja javnega zavoda

 

2. Negospodarske dejavnosti

1. Javno obveščanje

1.1 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/

Pristojnosti direktorja javnega zavoda

 

3. Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo

1. Zdravstveno varstvo

1.1 Zakon o pacientovih pravicah /ZPacP/

Pristojnosti direktorja javnega zavoda

 

pogoji uporabe