Založba Lex localis  

Založba Lex localis je vse od leta 1994 vodilna slovenska založba pravne literature s področja lokalne samouprave v Sloveniji. V okviru založbe izdajamo znanstvene in strokovne monografije (knjige, delovne zvezke), priročnike in strokovne ter znanstvene revije. Od leta 2001 v okviru založbe izhaja v tiskani in elektronski obliki priročnik "Pristojnosti slovenskih občin", od leta 2003 pa vodilna svetovna znanstvena revija s področja lokalne samouprave in javne uprave Lex localis - Journal of Local Self-Government. Ob navedenem v okviru založbe od leta 2005 izhaja tudi Uradno glasilo slovenskih občin.