New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Krško za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Krško v času uradnih ur osebno (ponedeljek od 7.30 do 15.00 ure, sreda od 7.30 do 16.30 ure, petek od 7.30 do 13.00 ure), po telefonu (07 498 11 00) ali e-pošti: obcina.krsko@krsko.si.