New Page 1

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/

Odprti del

Statut občine (29., 64. člen ZLS)

Poslovnik občinskega sveta (36. člen ZLS)

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (49. člen ZLS)

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave (49.a člen ZLS)

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (61. člen ZLS)

 

Pogoji uporabe