New Page 2
Javno-zasebno partnerstvo
V praksi se vse bolj uveljavlja model javno-zasebnega partnerstva. Gre za različne oblike sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, katerih namen je financiranje, upravljanje, vzpostavitev, izgradnja, prenova, vodenje in vzdrževanje javne infrastrukture oziroma izvajanje dejavnosti javnih služb.

Sodelavci Inštituta Vam bomo svetovali v postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva v skladu z določili veljavnega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. V tem okviru Vam bomo:

  • svetovali pri izvedbi predhodnega postopka,

  • izdelali oceno ekonomske izvedljivosti projekta,

  • pripravili osnutek sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva,

  • pripravili osnutek akta o javno-zasebnega partnerstva,

  • svetovali pri izvedbi javnega razpisa,

  • svetovali v postopku izbire zasebnega partnerja,

  • svetovali v postopku podelitve koncesije za izvajanje dejavnosti gospodarske ali negospodarske javne službe,

  • pripravili osnutek akta o ustanovitvi projektnega podjetja (statusno partnerstvo) oziroma osnutek pogodbe za sklenitev pogodbenega partnerstva.

Pri izvedbi postopka za sklenitev javno-zasebnega partnerstva Vam bomo svetovali:

izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik, tel. 02 250 04 58, gsm: 031 687 788, epošta: info@lex-localis.info.

prof. dr. Žan Jan Oplotnik, univ. dipl. ekonomist, tel. 02 250 04 58, gsm: 040 247 866, epošta: zan.oplotnik@um.si.

doc. dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. pravnik, tel. 059 054 257, gsm: 041 764 511, epošta: tajnistvo@muzina-partnerji.si.

na vrh