New Page 2
Seznam občin

V Uradnem glasilu slovenskih občin, ki izhaja od leta 2005, objavljajo uradne objave naslednje slovenske občine:

 1. Občina Apače,

 2. Občina Benedikt,

 3. Občina Bled,

 4. Občina Bloke,

 5. Občina Brda,

 6. Občina Cerklje na Gorenjskem

 7. Občina Cerkvenjak,

 8. Občina Cirkulane,

 9. Občina Črna na Koroškem,

 10. Občina Destrnik,

 11. Občina Divača,

 12. Občina Dornava,

 13. Občina Duplek,

 14. Občina Gorišnica,

 15. Občina Gorje,

 16. Občina Gornji Grad,

 17. Občina Hajdina,

 18. Občina Hoče-Slivnica,

 19. Občina Kidričevo,

 20. Občina Kobilje,

 21. Občina Križevci,

 22. Občina Ljutomer,

 23. Občina Lovrenc na Pohorju,

 24. Občina Majšperk,

 25. Občina Makole,

 26. Občina Markovci,

 27. Občina Mirna,

 28. Občina Mirna Peč,

 29. Občina Mislinja,

 30. Občina Mozirje,

 31. Občina Naklo,

 32. Občina Nazarje,

 33. Občina Oplotnica,

 34. Občina Pesnica,

 35. Občina Podlehnik,

 36. Občina Prevalje,

 37. Občina Poljčane,

 38. Občina Radenci,

 39. Občina Ravne na Koroškem,

 40. Občina Rogašovci

 41. Občina Ruše,

 42. Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

 43. Občina Šalovci,

 44. Občina Šenčur,

 45. Občina Škofja Loka,

 46. Občina Veržej,

 47. Občina Videm,

 48. Občina Vitanje,

 49. Občina Vojnik,

 50. Občina Zavrč,

 51. Občina Zreče,

 52. Občina Žetale.