New Page 2
Lex localis - Journal of Local Self-Government  

Lex localis - Journal of Local Self-Government izhaja od začetka leta 2003. Letno izidejo štiri številke v angleškem jeziku. Namen izdajanja Lex localis - Journal of Local Self.Government je objavljati znanstvene članke s področja prava in ekonomije, ki se nanašajo na vlogo, položaj in na splošno ureditev lokalne samouprave, vprašanja regionalnega razvoja in regij, ter razmerje med državo in lokalnimi skupnostmi. Prav tako je namen izdajanja revije objavljati primerjalne analize, študije in razprave, z namenom prikaza ureditve lokalnih skupnosti v tujini, še posebej v državah EU. Revija je namenjena zaposlenim v organih lokalnih skupnosti, državni upravi, pri nosilcih javnih pooblastil, pri drugih pravnih osebah javnega prava, ki sestavljajo javni sektor. Prav tako je namenjena sodnikom in sodiščem ter pravnim zastopnikom. Vsekakor pa je Revija za lokalno samoupravo namenjena študentom prava, ekonomije in družbenih ved kot študijski pripomoček pri zahtevnejšem teoretičnem proučevanju posameznih pravnih problemov s področja lokalne samouprave. Več o reviji na spletni strani (povezava).