New Page 2
Portal Lex localis - Dostopnost

 

Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor vzdržuje portal Lex localis tako, da je dostopen praviloma 24 ur na dan, vse dni v letu.
Za zagotavljanje kakovostne uporabe Portala Lex localis se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi Portala Lex localis upošteval vsa navodila skladno s temu splošnimi pogoji uporabe.
Inštitut si ves čas prizadeva zagotavljati tehnične pogoje, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno uporabo portala. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme, si Inštitut pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do Portala Lex localis.
Odgovornost Inštituta za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja oz. motenega dostopa do Portala Lex localis, je v celoti izključena.