New Page 2
Naročništvo

 

Naročništvo se sklene za nedoločen čas, razen če ni s pogodbo o naročništvu določeno drugače, in ga je mogoče prekiniti v skladu s splošnimi pogoji uporabe. Ob sklenitvi pogodbe o naročništvu omogoči Inštitut dostop do zaprtega dela portala Lex localis (dodeli mu uporabniško ime in geslo).

Za uporabo portala Lex localis plačuje naročnik Inštitutu za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor v dogovorjenem obsegu naročnino. Za uporabo portala Lex localis nad dogovorjenim obsegom velja plačilo po veljavnem ceniku. Za portal Lex localis velja cenik kot je objavljen na spletnih straneh portala Lex localis.

Naročnik lahko sklene naročniško razmerje za enega ali več dostopov (enega ali več uporabniških imen in gesel) do portala.

Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor si pridružuje pravico, da lahko naročniku nudi določene ugodnosti v zvezi z naročništvom. Vrsta in čas trajanja teh ugodnosti se podrobneje določijo s pogodbo o naročništvu.

Uporabnikom je na voljo uporabniška podpora pod pogoji in na način, določenimi s temi splošnimi pogoji uporabe.