New Page 1

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/

Zaprti del

Odločba o imenovanju direktorja občinske uprave (82. člen ZJU)
Odločba o razrešitvi javnega uslužbenca s položaja direktorja občinske uprave (83. člen ZJU)
Odločba, s katero župan razreši direktorja občinske uprave v enem letu po nastopu funkcije (83. člen ZJU)
Odločba o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave (83. člen ZJU)
Odločba o imenovanju uradnika v naziv (84. člen ZJU)
Odločba, s katero se uradnik razreši naziva (91. člen ZJU)
 

Pogoji uporabe