Seznam znanstvenih monografij

Statutarna ureditev javnega zavoda

Urednik: prof. dr. Boštjan Brezovnik

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 60

Kazalo: povezava
Leto izida: 2016
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

 

 

 

 

 

na vrh

Lekarniška dejavnost v Sloveniji

Urednik: prof. dr. Boštjan Brezovnik, prof. dr. Žan Jan Oplotnik, prof. dr. Gorazd Trpin, doc. dr. Franjo Mlinarič

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 94

Kazalo: povezava
Leto izida: 2015
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

 

 

 

 

 

na vrh

Centralizacija javnih nabavki na lokalnom nivou

Urednik: prof. dr. Boštjan Brezovnik

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 56

Kazalo: povezava
Leto izida: 2015
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

 

 

 

 

 

na vrh

Financiranje projektov in inovacij v pametnih občinah

Avtorica: Patricija Jankovič

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 150

Kazalo: povezava
Leto izida: 2015
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

 

 

 

 

 

na vrh

Upravljavska sposobnost samoupravnih lokalnih skupnosti

Avtor: dr. Tomaž Rožen

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 212

Kazalo: povezava
Leto izida: 2014
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

 

na vrh

Izbrana poglavja iz analize mednarodnih trgovinskih tokov

Avtor: dr. Stanislav Černoša

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 59

Kazalo: povezava
Leto izida: 2014
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

 

 

 

 

 

na vrh

Načelo sorazmernosti virov financiranja z nalogami slovenskih občin

Avtorja: prof. dr. Žan Jan Oplotnik, doc. dr. Boštjan Brezovnik

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 59

Kazalo: povezava
Leto izida: 2014
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Več o knjigi: povezava

na vrh

Stroški financiranja slovenskih občin in metodologija za izračun povprečnine

Avtorja: prof. dr. Žan Jan Oplotnik, doc. dr. Boštjan Brezovnik

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 116

Kazalo: povezava
Leto izida: 2014
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Več o knjigi: povezava

na vrh

Financiranje slovenskih občin

Avtorji: doc. dr. Boštjan Brezovnik, Mateja Finžgar, prof. dr. Žan Jan Oplotnik

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 116

Kazalo: povezava
Leto izida: 2014
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Več o knjigi: povezava

na vrh

Stanovanjska politika v Republiki Sloveniji

Avtor: doc. dr. Boštjan Brezovnik

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 59

Kazalo: povezava
Leto izida: 2014
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Več o knjigi: povezava

na vrh

Statutarna ureditev občine (z osnutkoma statuta občine in poslovnika občinskega sveta) prva spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorji: doc. dr. Boštjan Brezovnik, izr. prof. dr. Božo Grafenauer, izr. prof. dr. Žan Jan Oplotnik, Milan Železnik, univ. dipl. pravnik

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 204

Kazalo: povezava
Leto izida: 2014
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Več o knjigi: povezava

na vrh

Poslovno odškodninska odgovornost v Konvenciji ZN o mednarodni prodaji blaga in Obligacijskem zakoniku

Avtor: Lovro Jurgec

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 44

Kazalo: povezava
Leto izida: 2014
Kataloški zapis Cobiss: povezava

eknjiga: povezava

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Več o knjigi: povezava

na vrh

Davčno svetovanje

Avtorji: dr. Stanko Čokelc, prof. dr. Majda Kokotec Novak

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 376

Kazalo: povezava
Leto izida: 2013
Kataloški zapis Cobiss: povezava

Cena: 69,60

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Več o knjigi: povezava

na vrh

Obvladovanje kreditnega tveganja pri bančnem poslovanju

Avtorji: mag. Vesna Eichmeier, dr. Žan Jan Oplotnik

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 66

Kazalo: povezava
Leto izida: 2013
Kataloški zapis Cobiss: povezava

Cena: 39,60

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Več o knjigi: povezava

na vrh

Ekonomika, financiranje in makroekonomski vidiki energetskih in infrastrukturnih investicij gradnje verige hidroelektrarn na srednji Savi

Avtorji: dr. Žan Jan Oplotnik, dr. France Križanič, mag. Vasja Kolšek, mag. Petra Medica

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 110

Kazalo: povezava
Leto izida: 2013
Kataloški zapis Cobiss: povezava

Cena: 59,60

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Več o knjigi: povezava

na vrh

Cost Efficiency of Municipalities in Service Delivery: Does Ethnic Fragmentation Matter?

Avtor: Marjan Nikolov

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 180

Kazalo: povezava
Leto izida: 2013
Kataloški zapis Cobiss: povezava

Cena: 59,60

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Več o knjigi: povezava

na vrh

Pravne razsežnosti prepovedi nadlegovanja

Avtor: Gregor Maučec

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 339

Kazalo: povezava
Leto izida: 2012
kataloški zapis Cobiss: povezava

Cena: 39,60

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

več o knjigi: povezava

na vrh

Lokalna demokracija IV: Aktualni problemi lokalne samouprave

Urednica: dr. Irena Bačlija

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 339

Leto izida: 2012
kataloški zapis Cobiss: povezava

Cena: 39,60 EUR

Možnost nakupa:
naročilnica (za pravne osebe)
naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)
nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

e-izdaja: prenesi

na vrh

Procesi regionalizacije in nadaljnji razvoj slovenskega šolskega sistema

Avtorji: dr. Miro Haček, dr. Marjan Brezovšek, dr. Irena Bačlija, Lea Smerkolj

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 332

Leto izida: 2009
kataloški zapis Cobiss: povezava

Cena: 39,60

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

e-izdaja: prenesi

na vrh

Poslanski mandat in nezdružljivost poslanske funkcije

Avtor: dr. Saša Zagorc, univ. dipl. pravnik

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 332

Leto izida: 2009
kataloški zapis Cobiss: povezava

Cena: 39,60

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Kazalo: prenesi

na vrh

Upravni postopki v občinah

Avtor: dr. Božo Grafenauer, dr. Boštjan Brezovnik, Milan Železnik

Format: 23 x 16 cm

Vezava: mehka

Število strani: 296

Leto izida: 2009
kataloški zapis Cobiss: povezava

Cena: 39,60

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Kazalo: prenesi

na vrh

Izvajanje javnih služb in javno-zasebno partnerstvo

Avtor: dr. Boštjan Brezovnik

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 278

Leto izida: 2008
kataloški zapis Cobiss: povezava

Cena: 39,60

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Kazalo: prenesi

na vrh

Teritorialne členitve v državah članicah Evropske unije

Uredila: Aleš Budja, Mihael Kocbek

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 157

Leto izida: 2008
kataloški zapis Cobiss: povezava
Cena: 39,60 EUR
Možnost nakupa:
naročilnica (za pravne osebe)
naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)
nakup (plačilo s kreditnimi karticami)
e-izdaja: prenesi

na vrh

Elektronsko upravno komuniciranje v Sloveniji: odnos do državljanov

Avtor: dr. Uroš Pinterič

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 154

Leto izida: 2008
kataloški zapis Cobiss: povezava

Cena: 39,60

Možnost nakupa:

naročilnica (za pravne osebe)

naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)

nakup (plačilo s kreditnimi karticami)

Kazalo: prenesi

na vrh

Sodelovanje prebivalcev v slovenskih občinah (participacija prebivalcev pri odločanju o javnih zadevah na lokalni ravni)

Avtor: dr. Roman Lavtar

Format: B5

Vezava: mehka

Število strani: 157

Leto izida: 2007
kataloški zapis Cobiss: povezava
Cena: 39,60 EUR
Možnost nakupa:
naročilnica (za pravne osebe)
naročilnica (za fizične osebe) (plačilo po povzetju)
nakup (plačilo s kreditnimi karticami)
e-izdaja: prenesi

na vrh