New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Makole za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Makole v času uradnih ur osebno (ponedeljek, torek od 7.00 do 15.00 ure, sreda od 7.00 do 17.00 ure, četrtek od 7.00 do 15.00 ure, petek od 7.00 do 13.00 ure), po telefonu (02 802 92 00) ali e-pošti: obcina@obcina-makole.si.