New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami občine za občanke in občane dobite na občinski upravi občine v času uradnih ur osebno, po telefonu ali uradnem e-poštnem naslovu občine.