New Page 1

Razvid občinskih gospodarskih javnih služb z vzorci aktov

Odprti del

1. Družba, podjetja, zadruge, skladi

1. Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

2. Energetika

2.1 Energetski zakon /EZ-1/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 
3. Promet in zveze

3.1 Pomorski zakonik /PZ/

Pristojnosti občinskega sveta

 

3.2 Zakon o cestah /ZCes-1/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

3.3 Zakon o letalstvu /ZLet/

Pristojnosti občinskega sveta

 

3.4 Zakon o plovbi po celinskih vodah /ZPCV/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

3.5 Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb /ZŽNPO/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 
4. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, lov

4.1 Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

 
5. Narava in okolje

5.1 Zakon o ohranjanju narave /ZON/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

5.2 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

5.3 Zakon o vodah /ZV-1/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 
6. Urejanje prostora

6.1 Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

6.2 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/

Pristojnosti občinskega sveta

Pristojnosti župana

Pristojnosti občinske uprave

 

pogoji uporabe