New Page 2

 

Javne službe

Sodelavci Inštituta Vam ponujamo svetovanje pri vzpostavitvi posebnega pravnega režima lokalne gospodarske ali negospodarske javne službe, in sicer:

- svetovanje pri izbiri oblike gospodarske oziroma negospodarske javne službe,

- pripravili osnutek odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe v skladu z določilom 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah,

- svetovali v postopku izbire koncesionarja gospodarske ali negospodarske javne službe,

- pripravili osnutek odločbe (akta) o izbiri koncesionarja,

- pripravili osnutek koncesijske pogodbe za opravljanje negospodarske oz. gospodarske javne službe.

Kontakt: izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik, direktor; tel. 02 250 04 58, epošta: info@lex-localis.info, od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro.