New Page 2
Javne službe

Sodelavci Inštituta Vam ponujamo svetovanje pri vzpostavitvi posebnega pravnega režima lokalne gospodarske ali negospodarske javne službe, in sicer:

  • svetovanje pri izbiri oblike gospodarske oziroma negospodarske javne službe,

  • pripravili osnutek odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe v skladu z določilom 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah,

  • svetovali v postopku izbire koncesionarja gospodarske ali negospodarske javne službe,

  • pripravili osnutek odločbe (akta) o izbiri koncesionarja,

  • pripravili osnutek koncesijske pogodbe za opravljanje negospodarske oz. gospodarske javne službe.

Pri vzpostavitvi pravnega režima lokalne gospodarske ali negospodarske javne službe Vam bosta svetovala:

izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik, tel. 02 250 04 58, gsm: 031 687 788,  epošta: info@lex-localis.info.

prof. dr. Žan Jan Oplotnik, univ. dipl. ekonomist, tel. 02 250 04 58, gsm: 040 247 866, epošta: zan.oplotnik@um.si.