New Page 2
Lex localis - svetovanje

 

Svetovalna dejavnost

Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor je znanstveno raziskovalni zavod ustanovljen leta 1994. Od svoje ustanovitve do danes so sodelavci inštituta izdelali več aplikativnih razvojnih projektov ter številne ekspertize. Ob znanstvenoraziskovalni dejavnosti na področju dela lokalne samouprave in javnih naročil, je poglavitna dejavnost inštituta posredovanje raziskovalnih dosežkov v praksi. V tem okviru inštitut opravlja tudi svetovalno dejavnost na področju lokalne samouprave, javnega naročanja, izvajanja dejavnosti javnih služb in javno-zasebnega partnerstva. Več informacij (povezava).

 
Naročilo in cena

Cena priprave mnenja in ekspertize ter osnutkov splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine je vezana na ceno svetovalne ure. Za dodatne informacije in naročila smo Vam na voljo po epošti: info@lex-localis.info ali telefonu 02 250 04 58, gsm: 031 687 788.

 

Pri izvedbi postopka za sklenitev javno-zasebnega partnerstva Vam bomo svetovali:

izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik, tel. 02 250 04 58, gsm: 031 687 788, epošta: info@lex-localis.info.

prof. dr. Žan Jan Oplotnik, univ. dipl. ekonomist, tel. 02 250 04 58, gsm: 040 247 866, epošta: zan.oplotnik@um.si.

doc. dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. pravnik, tel. 059 054 257, gsm: 041 764 511, epošta: tajnistvo@muzina-partnerji.si.