New Page 2
Dostopnost organov občine in pomoč strankam

Dodatne informacije v zvezi s storitvami Občine Prevalje za občanke in občane dobite na Občinski upravi Občine Prevalje v času uradnih ur osebno (ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure, sreda od 8.00 do 17.00 ure, petek od 8.00 do 13.00 ure), po telefonu (02 824 61 00) ali e-pošti: obcina@prevalje.si.